HERSTELPRAKTIJK MARGRÉ KNIP

.


Wie ik ben 

Mijn naam is Margré Knip,  ervaringsdeskundig counselor uit Breda, die jou helpt geluk en rust vanuit je eigen kracht te verwezenlijken. 


Ik ben iemand die hecht aan symboliek en rituelen. Vandaar dat ik een Levensboom plaats bovenin mijn website. Vanuit de analytische psychologie ontleen ik dit citaat: "de boom is het symbool van het proces van individuatie. Dat wil zeggen van het lichamelijk en psychisch uitgroeien vanuit een klein zaadbeginsel.

 Deze is rijk aan kiemen, aan potentiële ontplooiingskrachten en groeit tot een in de ruimte staande boom met volle kruin en een rijkdom aan takken. Deze geven aan met hoeveel succes de ontplooiing van de aanwezige talenten heeft plaats gevonden. Het zaadbeginsel is uitgelopen tot aan de grenzen van zijn potentie. De boom kan de kracht van de storm en de koude van de winter doorstaan".


Ik haal mijn kracht uit wat jij wilt bereiken

Ik ben opgeleid tot stress-counselor, persoonlijk begeleider en ademhalingstherapeute. Ik heb een eigen herstelpraktijk sinds januari 2016. 

Mijn ervaringsdeskundigheid bestaat uit de wijze van herstel bij psychiatrische processen. In loondienst ben ik als Persoonlijk Begeleider niveau 4 werkzaam geweest binnen instellingen. 

Mijn kern omvat hoe jij verandering van psychische kwetsbaarheid naar bewustzijnsontwikkeling realiteit kunt maken Dat kan middels diverse hersteltools.. Mijn mensen zijn  na reguliere behandeling  op zoek zijn naar een dieper herstel.

Ik voel me geïnspireerd door Carl Jung, Wim Hof en werk als enige ademtherapeut met psychische kwetsbaarheid. Tevens werk ik met herstelgerichte traumatherapie.


 Liefde voor de liefde

Al vanaf mijn geboorte bleek ik bedoeld te zijn om het thema ‘afhankelijkheid versus autonomie’ in mijn leven uit te werken.

Mijn verhaal begint in 1967, als ik geboren word in een boerengezin. Ik groei beschermd op in een klein geïsoleerd dorp in Noord-Holland. Liefdevol en sober. Afhankelijk. Ik vecht voor kansen, maar als meisje voel ik mij minder waard. Het vrijzinnig gereformeerde gedachtengoed van twee generaties terug echoot in mij door en maakt mij een bijzonder faalangstig kind. Er is geen ruimte voor ontwikkeling. Met streng geweten ploeg ik voort naar mogelijkheden. Als puber en jongvolwassene wil ik mij stuurloos omhoog werken op de maatschappelijke ladder.


De periode tot aan mijn 30e kenmerkt zich door het creëren van een eigen plek. Ik vind mijn levenspartner. Een opleiding, een vaste baan, een eigen huis. Mijn manier van denken stagneert echter mijn drang naar groei. Een verhuizing naar Breda triggert mijn wankele emotionele constructie.


Vanaf mijn 32e groeien mijn psychische klachten in twee jaar tijd van lichte naar steeds heftigere klachten. Daarbij beheerst de angst voor totale controleverlies binnen korte tijd mijn leven. Binnen dit kader lijkt het thema van ‘afhankelijkheid versus autonomie’ zich verder te willen uitwerken. Mijn leven bestaat uit depressies, angsten en doodswensen.


De GGZ-hulpverlening biedt mij kansen op bewustwording,  maar stagneert later ook mijn wens om verder te verdiepen en te groeien. Daar waar comfort wordt gecreëerd met medicatie, wil ik kiezen om te werken op eigen kracht.


Middels ademtherapie leer ik de diepste duisternis toe te laten en dit opent deuren waar ik altijd naar op zoek was. Om los te laten wat een leven lang in de weg zat. Ik zoek mijn liefde voor het leven. Mijn wanhoop, hulpeloosheid en onmacht waarin ik door ziekte in gezakt was, heb ik gebruikt om dieper tot de essentie van de duisternis door te dringen. Daarmee maakte ik het onmogelijke mogelijk. Ik maakte mijn denken vrij!
 

Waarom kan én wil  ik mensen ondersteunen?

Na 15 jaar knokken leef ik nu drie jaar voorbij de aandoening. Ik ben vrij van klachten. De aandoening heet vóór mij gewerkt in plaats van tegen.

Ik heb mezelf afgelopen jaren omgeschoold. Ik bezit expertise over de wijze van herstel bij ingrijpende levensprocessen. En ik weet nieuwe krachtbronnen te vinden in mensen, die hulpverleners niet kunnen herkennen.


Ik begeleid bij  psychische kwetsbaarheid. Hoe om te gaan met stress in alle vormen is daarbij de rode draad. Het herstel verloopt in vier fasen; ik herken vanuit ervaring heel snel waar jij je bevindt. Ik weet hoe belangrijk het is om de mens achter de aandoening te zien. Met de juiste aanpak is ieder in staat om psychisch veel beter weerbaar te worden. Om (veel) verder te herstellen, dan nu wordt verondersteld.

 

Mijn leven zie ik als project

Ik heb behandelaars uit mijn cliëntverleden soms verbijsterd achter gelaten, doordat ik in staat bleek om de oorzaak van al mijn psychiatrische kwetsbaarheden uiteindelijk bij één en dezelfde wortel aan te pakken. Hier hadden zij geen antwoord op. Toeval? Nee. Weinig tot geen kennis van het onderbewustzijn. Als autodidact heb ik dit zelf bemeesterd met behulp van counseling.

Ik was een ‘moeilijk te plaatsen geval’ binnen de DSM. Mijn diagnoses verschoven namelijk van tijd tot tijd. Ik was steeds weer ‘iemand’ anders. Ik nam geen genoegen met het leren omgaan met mijn stoornis. Met het aanvaarden van beperkingen. Dat was mijn thema niet. Ik kon zo niet léven. Ik wilde geen afhankelijkheid van mijn emoties. Daarmee bewoog mijn problematiek mee in de richting van mijn diepste laag van bewustzijn. En daar wil je echt niet zijn....toch leerde ik het toe te laten.

Met deze uitdaging heb ik bewezen dat de menselijke geest tot veel meer in staat is dan voor mogelijk wordt gehouden. En is mijn leven een project geworden waar ik aan kan werken.


Groetjes,
Margré Knip
ervaringsdeskundig counselor, die jou helpt geluk en rust vanuit je eigen kracht te verwezenlijken.W