HERSTELPRAKTIJK MARGRÉ KNIP

.

Wat helpt?

Tools voor holistisch herstel 

Even op Adem Komen - Healing your Mental Illness

Ik, Margré ben mijn psychische aandoening voorbij omdat ik (ongelooflijke) prestaties heb geleverd met behulp van diverse ademhalingsoefeningen. Door een goede ademhaling kon ik de adem als middel gebruiken om meer vertrouwen in mijn angsten te krijgen. Ik maakte bewust contact met mijn hart, organen en immuunsysteem en kreeg innerlijke kracht. Dit hielp mij mijn geest te besturen in  terugvalperiodes. Deze ademhalingsoefeningen zijn door ieder mens uit te voeren!  
Het doel van de ademhalingsoefeningen is dan ook om meer zuurstof tot je te nemen en zo invloed uit te oefenen op de processen in je lichaam. Deze technieken leer je tijdens mijn workshops. 

Verbindend Communiceren als hersteltool

Ik heb deze workshops samen met Markieza heeft deze workshops opgezet! Het is een wijze van denken en communiceren, om jou te leren hoe je wederzijds begrip en respect in je relaties brengt. Het wordt speciaal vanuit ervaringsdeskundigheid aangeboden. Je leert stapsgewijs op een duidelijke manier om moeilijke boodschappen over te brengen.

In de workshops van 2 x 2 uur wordt kort de theorie uitgelegd over de filosofie van bedenker Marshall  Rosenberg. Daarnaast ga je oefenen met vier begrippen en hoe deze kunnen leiden naar een pad van meer bewustzijn en meer menselijkheid. Als hulpmiddel leer je deze begrippen in te zetten als tool voor het ontwikkelen van jouw emotionele intelligentie. Meld je aan voor de workshopsWRAP – Wellness Recovery Action Plan

WRAP staat voor: Wellness Recovery Action Plan. Het is een zelfhulpinstrument dat je helpt om weer grip op je leven te krijgen, als dat door ingrijpende gebeurtenissen is ontregeld. Dit kan gaan over allerlei soorten problemen en psychische aandoeningen die zich voordoen. WRAP is een hersteltraining. Je kunt het alleen doen met mij als coach of in een groep.


Socratische gespreksvoering vanuit ervaringdeskundigheid

Een Socratisch gesprek is een gesprek waarin je als  deelnemer wordt uitgedaagd om eigen ervaring én de onderliggende kennis daarvan te onderzoeken. Dit gebeurt in een groep.
Je maakt in deze workshop kennis met de methodieken van socratische gespreksvoering. Je proeft in een notendop hoe je dit kunt toepassen als je dieper wilt  onderzoeken naar de oorzaken van  psychische kwetsbaarheid. Hoe bouw je werkelijk ervaringskennis van jezelf op?

Het vraagt om je reflectievermogen te scherpen. Dat betekent dat je die ook kunt ont-dekken en ont-wikkelen. Je wordt aangesproken  op jouw discipline tot onderzoek, niet op je vaardigheid tot redeneren. Het hoogste doel is goed en verstandiger te worden met als eigenschappen: kwaliteit en psychische autonomie.

“….uiteindelijk kom je terecht in een positie waarin je verantwoording moet afleggen over jezelf, over de manier waarop je leeft en over het leven wat je tot nog toe hebt geleid….”
 

Kundalini yoga

Met deze vorm van yoga kun je een hogere staat van bewustzijn bereiken, maar ook praktische oefeningen doen om jaren jonger te lijken. Grondlegger Yogi Bhajan begon als kind al met zijn spirituele zoektocht. Hij liet de wereld talloze yogascholen na én een geliefd theemerk.

Bij yoga gaat het er niet om dat je je drie keer dubbel kunt vouwen. Een soepel en gezond lichaam is belangrijk, maar yoga heeft nog meer te bieden op geestelijk gebied.

En niet alleen op heel hoog spiritueel niveau; Kundalini yoga is ook bedoeld om beter om te gaan met dagelijkse beslommeringen. De oefeningen hebben in korte tijd al effect en zijn voor iedereen toegankelijk. ‘Als je kunt ademen, kun je yoga doen,’ zei Yogi Bhajan. ‘Als ik het kan, kan iedereen het!’


Cranio-sacraal therapie

Cranio-Sacraal Therapie is een prachtige ondersteuningsvorm om jou  te helpen om de oorzaak van jouw klachten te achterhalen en bij de oorsprong te behandelen. In de Cranio-Sacraal Therapie gaat er van uit dat de mens een totaliteit is van diverse fysieke, emotionele en mentale lagen. Pas als al deze lagen zowel op bewust als onbewust niveau ‘geheeld’ en verbonden worden, zul je als mens in alle opzichten optimaal in je vel gaan zitten en van daar uit je maximale potentieel gaan bereiken. 


Tactiel stimulering: voor herstel en evenwicht

In contact komen met lichaam én geest door middel van aanraking is een hersteltool om jouw persoonlijke capaciteiten te kunnen benutten en te ontwikkelen. Massage en aanraking kunnen ervoor zorgen dat je ‘weer thuiskomt’ in je lichaam en signalen van overbelasting eerder herkent.


White time healing 

Universal White Time Healing  is een bijzonder krachtige en liefdevolle manier om blokkades, ziektes, pijn, stress en trauma’s los te laten. Het ruimt de ballast op die we met ons meedragen uit dit leven en vorige levens. Het aanpakken van oude emoties en informatie in je energiesysteem ondersteunt het proces van het loslaten van je oude zelf en het worden van degene die je werkelijk bent.

  

Herstelgerichte Traumatherapie

Herstelgerichte traumatherapie stelt je  in staat om elke emotionele verstoring op te lossen, hoe diep die ook in jouw bewustzijn verborgen ligt en hoe weinig herinnering je er ook aan hebt. 
Veel psychische en psychiatrische problemen worden veroorzaakt door onverwerkte ervaringen en emotionele trauma's. Door zulke trauma's op te lossen wordt de emotionele balans weer hersteld. De klachten worden daardoor verminderd of weggenomen. Deze methode blijkt effectiever te zijn dan andere therapievormen die in de GGZ gebruikelijk zijn. Het is geënt op de transpersoonlijke psychiatrie. Binnenkort bied ik deze vorm van therapie aan.


Trauma opstelling

Ingrijpende gebeurtenissen gaan vaak gepaard met gevoelens van angst, machteloosheid en onbegrip. Wanneer deze gevoelens blijven bestaan, ook als de gebeurtenis al lang voorbij is, spreken we van traumatisering. Trauma heeft gevolgen voor het psychische, emotionele en lichamelijke functioneren van mensen. Schijnbaar onoplosbare problemen in partnerrelaties, ouder-kindrelaties, in het werk en in de gehele samenleving kunnen dan ook in verband worden gebracht met traumatisering. Trauma heeft ook gevolgen voor volgende generaties. Kinderen ervaren via de hechtingsrelaties de onverwerkte traumagevoelens van hun ouders en grootouders. Dit meergenerationele aspect van traumatisering behoort tot een van de belangrijke inzichten die Franz Ruppert ontwikkelde. Een meergenerationele psychotraumatologie en een specifiek voor traumaverwerking geschikte opstellingsmethode, die zich kenmerkt door: het opstellen van het verlangen, het loslaten van overgenomen traumagevoelens van vorige generaties en het toegang vinden tot eigen persoonlijkheidsdelen die zijn afgesplitst in een traumasituatie. Het doel van deze traumatherapie is de ontwikkeling van een gezonde autonomie, die mensen in staat stelt zelfverantwoordelijk en liefdevol te leven.