HERSTELPRAKTIJK MARGRÉ KNIP

.

Gastles "psychiatrische problemen van binnenuit'

Tijdens een gastles geef ik op een interactieve manier les over psychiatrische problematiek. Ik vertel als ervaringsdeskundige hoe ik mijn problemen heb ervaren en wat het hebben van een beperking betekent in mijn dagelijkse leven. Gastlessen kan ik geven aan leerlingen en studenten van het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en de universiteit. Zo ook aan het psychosociale werkveld of de GGZ.

 

Behandeling van verschillende aspecten

Aspecten die aan bod kunnen komen zijn o.a.:

- Herkennen van de aandoening 

- Bejegening 

- Macht en onmacht 

- Onbegrip 

- Omgaan met bepaald gedrag 

 

Interactief met verschillende methoden

De lessen zijn altijd interactief waarbij van verschillende leermiddelen en methoden gebruik gemaakt kan worden:

- Klassikale informatieoverdracht 

- Focusgroepen – discussie aan de hand van een stelling

- Rollenspel – ‘spelen van de cliënt’

- Oefenen met maken van zorgplannen

- Feedback van de cliënt 

- Specifieke informatie over angststoornissen, suïcide en depressie

 

Dit zeggen bezoekers van een gastles

Wat is het resultaat van een gastles? 

Studenten zijn zonder enige uitzondering enthousiast over de gastlessen en het in gesprek gaan met mij als ervaringsdeskundige. De verkregen informatie maakt indruk en beklijft, zoals studenten achteraf vertellen. 

“Een gastles gegeven door een ervaringsdeskundige is vele malen interessanter als informatie uit een studieboek psychiatrie”

“Het ongewone wordt ineens zo gewoon, wat fijn dat we gewoon in gesprek kunnen gaan en onze vragen mogen stellen”  

 

Praktische informatie  

De gastles wordt, afhankelijk van de vraag, door mij op maat gemaakt. De les kan worden ingepast in een bestaand lesrooster of kan gegeven worden in een serie themalessen. Van tevoren is er altijd overleg om wensen en mogelijkheden met elkaar door te spreken. Een les van anderhalf uur kost € 120,- exclusief reiskosten.

De omvang van het aanbod en de gevraagde investering worden bepaald in overleg met de opdrachtgever.

Deskundigheidsbevordering voor docenten behoort ook tot de mogelijkheden. Doel hiervan is het vroegtijdig leren herkennen van en het omgaan met psychische problemen bij leerlingen of studenten zelf.