HERSTELPRAKTIJK MARGRÉ KNIP

.

WRAP - Wellness Recovery Action Plan


Waar staat de WRAP voor?

WRAP staat voor: Wellness Recovery Action Plan. Het is een zelfhulpinstrument dat je helpt om weer grip op je leven te krijgen, als dat door ingrijpende gebeurtenissen is ontregeld. Dit kan gaan over allerlei soorten problemen en psychische aandoeningen die zich voordoen. WRAP is een hersteltraining. Je kunt het alleen doen met mij als coach of in een groep.

 
Waar komt WRAP vandaan?

WRAP is in de jaren negentig in de Verenigde Staten door Mary Ellen Copeland ontwikkeld. Toen zij te kampen had met psychische aandoeningen als depressies en psychoses, bood de zorg haar geen hoopvol perspectief en nauwelijks ondersteuning bij haar persoonlijk herstel. Zij ontwikkelde zelf manieren om zich beter te voelen en onafhankelijk te worden van de zorg.
 

Wat houdt de WRAP in?

Je wilt de baas zijn over jouw eigen leven. Dat voelt natuurlijk en evenwichtig. WRAP helpt je om de regie over jouw leven (weer) op te pakken. Er kunnen allerlei redenen zijn, in jezelf of in je omgeving, waarom je niet komt tot wat je eigenlijk wilt. WRAP is een heel praktische cursus om aan jezelf te werken bij psychische aandoeningen, door een persoonlijk ‘levensplan’ te maken. WRAP is er voor iedereen.
 

Zelfhulpinstrument als hersteltraining

WRAP is een zelfhulpinstrument. WRAP begint met ‘het gereedschap voor een goed gevoel’. Dit deel vormt het hart van de methode. Gaandeweg (her)ontdek je manieren om je beter te voelen. Dat zorgt voor een andere blik: van beperkingen naar mogelijkheden. Het welbevinden groeit. De onderdelen die daarna volgen geven elk een toestand weer waarin dat welbevinden wankelt. Maar bij iedere toestand hoort ook een actieplan. Daarin kun je bepaalde gereedschappen uit de gereedschapskoffer opnemen die in die toestand kunnen helpen. De focus ligt niet op wat er mis gaat, maar op wat je kunt doen.

Herstelconcept

Deze andere blik, van beperkingen naar mogelijkheden, loopt door alle onderdelen heen. Zelfs het onderdeel ‘crisisplan’, dat in werking gaat als iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen. Het ondersteunt welbevinden en regie, omdat je ermee kunt aangegeven wat je wel en niet wilt tijdens een crisis. Zo wordt het herstelconcept leidend en het welbevinden de centrale as waar omheen alles draait. Ziekte en problemen worden niet ontkend, maar bekeken in het licht van eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

 
Sleutelbegrippen
Er zijn vijf sleutelbegrippen in WRAP: 
- Hoop,
- eigen verantwoordelijkheid,
- persoonlijke ontwikkeling,
- opkomen voor jezelf en
- steun

Deze vormen het fundament voor de andere blik. De begrippen staan in nauwe relatie en versterken elkaar. Als je merkt dat de regie over je leven groeit zodra je meer verantwoordelijkheid neemt, krijg je ook meer hoop. Als je merkt dat je inderdaad gerichte steun kunt vragen, word je minder afhankelijk van wat een ander goed lijkt. Steun die uitstraalt dat na het donker ook altijd weer licht gloort, is hoopgevend, enzovoorts.


Naar behoefte  om spiritueel te ontwikkelen voeg ik zelf bij een individuele WRAP twee sleutelbegrippen toe om mee te werken:
- ontwikkelen van je mindset en energie vermeerderen.
 

 Voordeel van werken in groepsverband

Werken aan WRAP in groepsverband heeft een grote meerwaarde. Samen met elkaar stel je regels op en zo creëer je samen een veilige omgeving. Door in groepsverband ervaringen uit te wisselen, leer je van elkaar. Samen kom je tot prachtige ideeën, die inpasbaar zijn in je leven. Ook kunnen ervaringen van anderen steunend en inspirerend zijn.


Praktische informatie

Wanneer?

De trainingen worden driemaal per jaar (januari, april en september) aangeboden.

In welke vormen?

Ik kan WRAP in een presentatie, workshop (2,5 uur) of als cursus aanbieden. Er is ook een mogelijkheid om een individuele WRAP te maken.
In de cursus ga je samen met andere cursisten stap voor stap aan de slag. Bij elke stap staan we stil en wisselen we ideeën uit. Deze stappen worden in een eerste versie vastgelegd, waar jij verder mee aan de slag kunt. De cursus bestaat uit acht tot tien bijeenkomsten.

Interesse?

Je kunt je aanmelden via het contactformulier.