HERSTELPRAKTIJK MARGRÉ KNIP

.

Portfolio

Van mijn ervaringskennis een beroep maken

Van 1998 tot 2013 heb ik geworsteld met een psychische kwetsbaarheid. Al vanaf het begin wist ik dat die ervaring zo uniek was, dat ik er mijn beroep van wilde maken. Daardoor ben ik tot een persoon geworden die staat is om de kennis vanuit die ervaring te benutten. Ik benut bijvoorbeeld deze kennis door soortgelijke ervaringen van jou te helpen verhelderen. Of door jou aan lotgenoten te helpen, of door als klankbord te dienen voor beleidswijzigingen. Heel breed dus. Vooral de opleiding tot WRAP facilitator heeft mij kennis bijgebracht over universele herstelbegrippen en zelf-management.
Studeren was binnen mijn herstel het enige wat lukte, weliswaar in eigen tempo en draagkracht.


 In 2011 heb ik een opleiding afgerond voor persoonlijk begeleider niveau 4. Ik heb daarna gewerkt met vluchtelingen en dementerende mensen. Mijn specifieke expertise  ervaringsdeskundigheid. Dus werk ik voor de specifieke doelgroep psychiatrie en verslavingszorg.  Daar heb ik aanvullende trainingen voor gevolgd. In 2006 heb ik een opleiding gevolgd tot stress counselor. Wat ik doe als counselor is vergelijkbaar met wat een psychotherapeut doet. Counseling is als het ware meer “laagdrempelig". Meer gericht op praktische invulling. Ik houd mij bezig met zingeving. Angstmanagement. Dieper gelegen patronen. De gesprekstechnieken zet ik in om die verdieping aan te brengen. Alle zaken die een belemmering vormen voor een goede houding, persoonlijkheid of gezondheid kunnen op die manier opgelost worden. Herstelgerichte traumatherapie is daar ook een onderdeel van.